Zásady ochrany osobních údajů pro továrna na výtahy

V výrobci zdvihacích zařízení, přístupném z http://cz.paimeisi.com, je jednou z našich hlavních priorit soukromí našich návštěvníků. Tento dokument o zásadách ochrany osobních údajů obsahuje typy informací, které shromažďuje a zaznamenává výrobci zdvihacích zařízení a jak je používáme.

Pokud máte další dotazy nebo požadujete další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše online aktivity a platí pro návštěvníky našich webových stránek, pokud jde o informace, které sdíleli a/nebo shromažďovali v výrobci zdvihacích zařízení. Tyto zásady se nevztahují na žádné informace shromažďované offline nebo prostřednictvím jiných kanálů než této webové stránky. Naše zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s pomocí-.

Souhlas

Používáním našich webových stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Informace, které shromažďujeme

Osobní údaje, které jste požádáni o poskytnutí, a důvody, proč jste o to požádáni, vám budou objasněny v okamžiku, kdy vás požádáme o poskytnutí vašich osobních údajů.

Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet další informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo příloh, které nám můžete zaslat, a jakékoli další informace, které si můžete vybrat poskytnout.-

-

Když se zaregistrujete k účtu, můžeme vás požádat o vaše kontaktní údaje, včetně položek jako je jméno, název společnosti, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše informace

Informace, které shromažďujeme, používáme různými způsoby, mimo jiné:

Protokoly

výrobci zdvihacích zařízení dodržuje standardní postup používání souborů protokolu. Tyto soubory zaznamenávají návštěvníky při návštěvě webových stránek. Všechny hostingové společnosti to dělají a jsou součástí analytiky hostingových služeb. Informace shromažďované soubory protokolu zahrnují adresy internetového protokolu (IP), typ prohlížeče, poskytovatele internetových služeb (ISP), datum a časové razítko, odkazující/výstupní stránky a případně počet kliknutí. Nejsou spojeny s žádnými informacemi, které lze osobně identifikovat. Účelem těchto informací je analýza trendů, správa webu, sledování pohybu uživatelů na webu a shromažďování demografických informací.

Soubory cookie a webové signály

Jako každý jiný web výrobci zdvihacích zařízení používá „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webových stránkách, na které návštěvník přistoupil nebo je navštívil. Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelského dojmu přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Obecnější informace o souborech cookie naleznete v článku.

Cookie Google DoubleClick DART

Google je jedním z dodavatelů třetích stran na našich stránkách. Používá také cookies, známé jako DART cookies, k poskytování reklam návštěvníkům našich stránek na základě jejich návštěvy www.website.com a dalších stránek na internetu. Návštěvníci se však mohou rozhodnout odmítnout používání souborů cookie DART tím, že navštíví zásady ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google na následující adrese URL - https://policies.google.com/technologies/ads

Naši reklamní partneři

Někteří inzerenti na našich stránkách mohou používat soubory cookie a webové signály. Naši reklamní partneři jsou uvedeni níže. Každý z našich reklamních partnerů má vlastní zásady ochrany osobních údajů pro své zásady týkající se údajů o uživatelích. Pro snazší přístup jsme níže uvedli hypertextový odkaz na jejich zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů reklamních partnerů

V tomto seznamu můžete vyhledat zásady ochrany osobních údajů pro každého z reklamních partnerů výrobci zdvihacích zařízení.

Reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran používají technologie jako cookies, JavaScript nebo Web Beacons, které jsou použity v jejich příslušných reklamách a odkazy, které se zobrazují na výrobci zdvihacích zařízení a které jsou odesílány přímo do prohlížeče uživatelů. Když k tomu dojde, automaticky obdrží vaši IP adresu. Tyto technologie se používají k měření účinnosti reklamních kampaní a/nebo k přizpůsobení reklamního obsahu, který vidíte na webových stránkách, které navštěvujete.

Všimněte si, že výrobci zdvihacích zařízení nemá přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů třetích stran

výrobci zdvihacích zařízení Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Doporučujeme vám proto, abyste si podrobnější informace přečetli v příslušných zásadách ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může obsahovat jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých možností.

Soubory cookie můžete deaktivovat prostřednictvím jednotlivých možností prohlížeče. Chcete-li znát podrobnější informace o správě souborů cookie v konkrétních webových prohlížečích, lze je nalézt na příslušných webových stránkách příslušných prohlížečů.

Práva na ochranu soukromí CCPA (Neprodávejte mé osobní údaje)

Podle CCPA mají spotřebitelé z Kalifornie mimo jiné právo:

Požádat, aby společnost, která shromažďuje osobní údaje spotřebitele, zveřejnila kategorie a konkrétní osobní údaje, které o spotřebitelích shromáždila.

Požádat, aby firma odstranila veškeré osobní údaje o spotřebiteli, které firma shromáždila.

Požádat, aby firma, která prodává osobní údaje spotřebitele, neprodávala osobní údaje spotřebitele.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli některého z těchto práv uplatnit, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajů GDPR

Rádi bychom se ujistili, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu údajů. Každý uživatel má právo na následující:

Právo na přístup-Máte právo požadovat kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.

Právo na opravu-Máte právo požadovat opravu všech informací, které považujete za nepřesné. Máte také právo požadovat, abychom doplnili informace, které jsou podle vás neúplné.

Právo na výmaz-Máte právo za určitých podmínek požádat o vymazání vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování-Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek omezili zpracování vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování-Za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů-Máte právo požadovat, abychom za určitých podmínek přenesli údaje, které jsme shromáždili, do jiné organizace nebo přímo k vám.

Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na to, abychom vám odpověděli. Pokud byste chtěli některého z těchto práv využít, kontaktujte nás.

Informace pro děti

Další součástí naší priority je přidání ochrany pro děti při používání internetu. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům sledovat, účastnit se a/nebo sledovat a řídit jejich online aktivitu.

výrobci zdvihacích zařízení vědomě neshromažďuje žádné osobní identifikační údaje od dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že vaše dítě poskytlo tento druh informací na našich webových stránkách, důrazně vám doporučujeme, abyste nás okamžitě kontaktovali a my vynaložíme maximální úsilí k rychlému odstranění těchto informací z našich záznamů.